Oferta

 

Projekty budynków mieszkalnych

Wykonujemy indywidualne projekty budynków mieszkalnych (jednorodzinnych, dwupokoleniowych, wielorodzinnych), które spełniają wszystkie wymagania jakie stawia przed Nami Inwestor. Projektowanie rozpoczynamy od przedstawienia koncepcji architektonicznej, która ma za zadanie przybliżyć wygląd budynku jaki życzy sobie Inwestor. Wszelkie zmiany, rozwiązania techniczne i funkcjonalne konsultujemy na każdym etapie z Inwestorem, celem wyeliminowania wszystkich niejasności i niedogodności. Należy pamiętać, że to Inwestor będzie mieszkał w projektowanym budynku a nie jego projektant/architekt. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych pozwoliło nam szybko wychwycić, które elementy są realne do wykonania, a które stanowią słabe punkty projektu wpływające na jego koszty realizacji oraz funkcjonalność. Indywidualne projekty opracowywane są w naszym biurze wielobranżowo, tzn. architektura, konstrukcja, branże sanitarne oraz elektryczne - opracowywane są na tych samych podkładach i stanowią integralną cześć czytelnego projektu budowlanego. Jeżeli szukasz czegoś oryginalnego o niepowtarzalnej architekturze, domu innego niż reszta osiedla, to projekt indywidualny na pewno spełni Twoje oczekiwania. Pracujemy na terenie północnej Polski, Realizujemy projekty na terenie miejscowości: Człuchów, Chojnice, Sworne Gacie, Słupsk, Gdańsk, Gdynia, Wicko Morskie, Ustka, Biały Bór, Debrzno, Rzeczenica, Przechlewo, Czarne, Koczała, Wierzchowo Człuchowskie.

Projekty obiektów usługowych

Biuro projektowe wykonuje projekty budynków usługowych o dowolnym przeznaczeniu, które konieczne jest do prowadzenia wymaganej przez Inwestora działalności. Projekty budowlane budynków usługowych posiadają wszystkie, wymagane przez Prawo Budowlane, opinie i uzgodnienia rzeczoznawców. Koncepcja architektoniczna projektowanego budynku usługowego jest aprobowana przez Inwestorem i stanowi podstawę opracowania projektu budowlanego. Projekty wykonywane są wielobranżowo wraz z opracowaniem technologii odpowiedniej do zakresu prowadzonej działalności w budynku. Budynki usługowe jakie projektowaliśmy to m.in. obiekty handlowo-usługowe z częścią mieszkalną, warsztaty samochodowe, małe budynki biurowe, wielkopowierzchniowe budynki budownictwa rolniczego.

Projekty obiektów przemysłowych, magazynowych – hale

Projektujemy budynki inwentarskie, gospodarcze i przemysłowe, projekty indywidualne dla przemysłu, projekty indywidualne dla rolnictwa: projekty budynków inwentarskich, projekty garaży rolniczych, projekty stajni, projekty chlewni, projekty obór, projekty indywidualne, projekty hal, projekty przechowalni, projekty chłodni.

Projekty obiektów użyteczności publicznej

Mamy doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej takich jak obiekty edukacyjne: świetlice wiejskie, szkoły, przedszkola; biurowce, budynki administracyjne; obiekty sakralne. Projektowaliśmy zarówno nowe obiekty jak i remonty, przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy tego typu budynków. Obiekty dla których opracowywaliśmy dokumentacje projektowe bardzo często widniały w ewidencji lub w rejestrze zabytków.

Projekty zagospodarowania działek

Podstawą projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania działki, może on dotyczyć nowobudowanego obiektu, obiektu który ma być przebudowany, czy rozbudowany. Taki projekt musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych której wykonanie zlecamy współpracującymi z nami biurami geodezyjnymi. W projekcie zagospodarowania działki należy uwzględnić usytuowanie obiektu względem granic działki usytuowanie

Przyłącza

W zależności od potrzeb Inwestora biuro projektowe wykonuje projekty sieci, przyłączy i instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu. Wszelkie projekty uzbrojenia posiadają niezbędne uzgodnienia i klauzule ostateczności wydane przez poszczególnych gestorów sieci.

Projekty obiektów małej architektury

Możemy również dla Państwa zaprojektować obiekty małej architektury czyli niewielkich obiektów budowlanych tj:

obiekty kultu religijnego, takie jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura
obiekty architektury ogrodowej, takie jak: altana, posąg, wodotrysk, ogrodzenie
obiekty użytkowe - służące rekreacji codziennej, takie, jak: piaskownica huśtawka, trzepak, ławki oraz utrzymaniu porządku, takie jak: śmietnik

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) – termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadzaRozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. (źródło Wikipedia)

Pomiary termowizyjne

Zakres naszych usług termowizyjnych to m.in.: ocena stanu izolacji termicznej, wykrywanie nieszczelności, lokalizowanie mostków termicznych i strat ciepła, kontrola wykonanego ocieplenia, wykrywanie zawilgoceń i miejsc zagrożonych zagrzybieniem, wykrywanie przecieków z instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej wody, lokalizowanie przebiegu ogrzewania podłogowego i rur z ciepłą wodą.

Nadzory budowlane (kierownictwo budowy)

Podczas realizacji naszych projektów jak i projektów innych firm możemy zapewnić Państwu:

pełnienie funkcji kierownika budowy
pełnienie funkcji inspektora nadzoru
w podstawowym zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego jak i pod względem ekonomiczno finansowym, reprezentując Inwestora na budowie jak i w instytucjach i urzędach z którymi należy współpracować podczas procesu inwestycyjnego.

Ekspertyzy i opinie techniczne

Biuro projektowe wykonuje wszelkiego rodzaju ekspertyzy i opinie techniczne obiektów kubaturowych. Ekspertyzy i opinie techniczne w swoim zakresie obejmują m.in.: stan techniczny konstrukcji, naprawy uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych, sposób wykonania elementów konstrukcyjnych, ocenę wykonania poprawności obiektu z projektem budowlanym, zgodność zastosowanych rozwiązań z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Jako innowację wprowadziliśmy diagnostykę budynków z zastosowaniem pomiarów termowizyjnych, dzięki którym opinie i ekspertyzy są bardzo dokładne.

Telefon
+48 59 72 111 10
Mail
biuro@concrete-projekt.pl
Ul. Szczecińska 9c/1
77-300 Człuchów