Szalet miejski w Człuchowie

Opis inwestycji

Szalet miejski w Człuchowie będzie nowoczesny i pachnący. Drzwi zewnętrzne będą otwierały się automatycznie po wrzuceniu monety. W razie uruchomienia alarmu przeciwpożarowego, braku prądu, spadku temperatury w toalecie lub zajęcia toalety na dłużej niż wyznaczony czas system wyśle SMS-a do administratora szaletu. Obiekt będzie wyposażony w sprzęt odporny na akty wandalizmu oraz monitoring.

Adres inwestycji

Człuchów

Zobacz realizację


Telefon
+48 59 72 111 10
Mail
biuro@concrete-projekt.pl
Ul. Szczecińska 9c/1
77-300 Człuchów